Doelstelling

De belangrijkste doelstelling is dat deelnemers volledig mee gaan doen in de maatschappij en verder komen, daar waar zij nu vastlopen. Empowerment van de mens staat voorop.


De verschillende praatsessies die “Mi na Mi” organiseert brengen nog altijd nieuwe mensen bij elkaar. Er zijn bijeenkomsten voor zowel volwassenen als tieners. De ontmoeting in de wijk is essentieel. Een nieuwe vriendschap en/of deelname aan een buurtactiviteit betekent niet alleen lekkerder in je vel zitten, het biedt ook meteen een nieuw netwerk.

Doelstellingen voor deelnemers zijn.:

 • Helder krijgen waar je precies tegenaan loopt, waar ervaar je onrust of onmacht?
 • Het hebben van een sterk zelfbeeld
 • Het versterken van sociale contacten
 • Elkaar motiveren en verbindingen maken in de maatschappij.
 • De weg kennen naar instanties die mogelijk kunnen helpen
 • Het krijgen van innerlijke rust

“Mi na Mi”

 • Luistert naar hulpvragen
 • Geeft steun en stimuleert zelfreflectie (wat kun jij doen?)
 • Biedt waar nodig persoonlijke begeleiding
 • Verwijst indien nodig door naar professionals
 • Biedt een plek in de wijk waar bewoners zich minder eenzaam hoeven te voelen
 • Houdt zich actief bezig met armoedebestrijding door dit bespreekbaar te maken
 • Creëert en stimuleert veiligheid in de buurt
 • Creëert bewustwording en een steunpunt voor jonge mantelzorgers
 • Biedt steun en creëert mogelijkheden voor jongeren om zich verder te ontwikkelen

Doelgroep

De doelgroep omvat alle bewoners uit Zuidoost. “Mi na Mi” kent geen kleur, leeftijd, nationaliteit, religie, of geslacht! Alle mensen zijn welkom, dus voor iedere doelgroep kunnen praatsessies en activiteiten worden georganiseerd. Dit is juist zo ingericht om actuele problemen in Zuidoost op te pakken.

Gewenste resultaat

 “Mi na Mi” zet zich in om bovenstaande doelstellingen te bereiken. Het gewenste resultaat is het bewerkstellingen van meer zelfbewustwording, eigen kracht en empowerment bij de deelnemers. Resultaten kunnen gevangen worden in de succesverhalen die reeds te delen zijn.

Na de sessies zijn de deelnemers competent genoeg om elkaar ook verder op te zoeken en zelf samen iets te gaan ondernemen. Deelnemers kunnen ook zelf actief aan de slag gaan binnen de groep. Zij worden dan gestimuleerd om zelf ook andere mensen te motiveren en te stimuleren. Dit wordt gedurende 6 maanden begeleid in een persoonlijk traject, waarbij aan het einde een symbolische certificaatuitreiking plaatsvindt.